یکی از ویژگی های مشخص چهره، فرم لب هاست.

تعادل، تقارن و حجم مناسب آن در زیبایی چهره، از اهمیت خاصی برخوردار است. برجسته سازی لب و اصلاح فرم آن با فیلر، توسط پزشکان متخصص تیم ما انجام می پذیرد.

حجم دهی و برجسته سازی لب

لب ها یکی از مهترین ارکان تعریف صورتی زیباست. بنابراین بسیار مهم است که لبها متقارن بوده و از حجم مناسبی برخوردار باشند. برجسته سازی لب در گلبرگ با بهترین مواد روز دنیا و توسط متخصص پوست و مو خانم انجام می شود.

لبخند زیبا موجب تقویت اعتماد به نفس و ایجاد حس جوانی است.

لب های هر کس شکل منحصر به فرد خود را دارد. استفاده از فیلر میتواند نقش زیادی در زیباسازی لب و چهره داشته باشد

درمان انتخابی

لبها به فیلرهای نرمتر و لطیف تر نیازمند هستند تا نتایج ظریف تر و طبیعی تری حاصل شود. موارد ظاهری متعددی در ظاهر لب ها تاثیر گذارند، این موارد شامل خطوط دور لب، حجم لب و تقارن لب می باشند. فیلرها هم در جوانتر جلوه دادن لب ها و هم در برجسته سازی لب ها میتوانند تاثیر زیادی در ظاهر صورت داشته باشند.

فرم تماس تلفنی

با پر کردن فرم زیر کارشناسان گلبرگ با شما تماس خواهند گرفت