جشنواره لیزر موهای زائد بانوان آقایان بهاره الکساندرایت کندلا کلینیک گلبرگ

بهترين قيمت ليزر

جدیدترین لیست قیمت لیزر موهای زائد کلینیک گلبرگ

قیمت لیزر موهای زائد بانوان

جشنواره بهاره لیزر مو زائد

بیکینی + پاکامل + 4 ناحیه ریز هدیه »» پکیج 279 هزارتومان

بیکینی + صورت + 2 ناحیه ریز هدیه »» پکیج 110 هزارتومان

قیمت لیزر موهای زائد بانوان

جشنواره بهاره لیزر مو زائد

کل بدن کامل (شات نامحدود) »» پکیج 549 هزارتومان

بیکینی + کمر + باسن »» پکیج 119 هزارتومان

قیمت لیزر موهای زائد بانوان

جشنواره بهاره لیزر مو زائد

بیکینی + ساق + زیربغل  »» پکیج 149 هزارتومان

کل پا »» پکیج 199 هزارتومان

قیمت لیزر موهای زائد آقایان

جشنواره بهاره لیزر مو زائد

خط ریش + گوش + پشت جلو گردن »» پکیج 90 هزارتومان

کل بدن »» پکیج 650 هزارتومان

قیمت لیزر موهای زائد آقایان

جشنواره بهاره لیزر مو زائد

خط ریش+پشت و جلو گردن+بغل (گونه رایگان) »» پکیج 139 هزارتومان

جلوگردن + پشت گردن »» پکیج 60 هزارتومان

بیاید دوست باشیم

اطلاعات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتوانیم همه چیزهای خوب را با شما به اشتراک بگذاریم