میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ باعث تولید کلاژن می‌شود تا پوستی نرم‌تر و سالم‌تر ایجاد کند. این روش، اسکار آکنه، ترک‌های پوستی، خطوط ظریف، لک، منافذ باز، جوش‌های سرسیاه و زخم‌ها را کاهش می‌دهد. در این روش سوزن زیرجلدی از طریق ایجاد سوراخی مجاور اسکار، زیر فرورفتگی اسکار یاچروک، فرو برده می شود. عمل آزاد کردن پوست از چسبندگی به بافتهای عمیق، موجب بالا آمدن پوست و ایجاد زخمی کنترل شده می گردد، که در نهایت فرآیند بهبود زخم آغاز شده و با تشکیل بافت همبند فرورفتگی اسکار بهبود می یابد.

جلسه درمان

• زمان درمان : 60 دقیقه
• فواصل توصیه شده : یکبار
• زمان بهبودی : همان روز

آنچه انتظار داریم

دستگاه مورد استفاده متشکل از سوزن‌های کوچک جراحی در سطح پوست است. این غلطک، کانال‌های سوراخ کوچک ایجاد می‌کند که واکنش تجدید کلاژن و بازسازی طبیعی را تحریک می‌کند و این درمان، بیش از30 دقیقه طول نمی‌کشد.این درمان با تحریکپوست به بازسازی خود، باعث تقویت عناصر حمایتی پوست می‌شود. مزایای میکرونیدلینگ پوست شامل تحریک بازسازی طبیعی کلاژن است که مناسب افرادی است که نمی‌توانند درمان‌های لیزر را برای شرایط پوستی مانند آکنه تحمل کنند.