نوشته‌ها

پلاسما تراپی یک درمان فوری و ماندگار است که به دلیل کنترل و دقت در تولید پلاسما فقط لایه اپیدرم ( اولین و خارجی ترین قسمت پوست را ) تصعید و لیفت می کند.
گاز موجود در هوا بین نوک دستگاه و پوست بیمار تولید پلاسما می کند. قوس الکتریکی تولید شده منجر به تصعید یعنی تبدیل مستقیم جامد به گاز می شود.

این روش از طریق ایجاد یک سری نقاط کوچک روی پوست باعث انقباض و سفت شدن پوست می شود.

ادامه مطلب …