نوشته‌ها

پلاسماتراپی

پلاسما تراپی

پلاسما حالت چهارم ماده است. پلاسما شبه گازی است که رسانای خوبی است و با تماس با مواد دیگر به سرعت سرد می شود. از خصوصیات آن در درمان بدون جراحی استفاده شده است.

ادامه مطلب …